Phố thương mại  Cung đường ánh sáng buổi tối  Khu vui chơi trẻ em  Aqua gym  Hồ bơi trẻ em  Khu chiếu phim ngoài trời  Vườn gia vị  Vườn BBQ  Khu giải trí  bida – bi lắc  Zen Garden  Lối đi bộ trên không  Lounge thư giãn  Khu vườn nhiệt đới  Khu tập dưỡng sinh

THANH TOÁN THEO THỜI GIAN

STT ĐỢT THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
SỐ TIỀN THANH TOÁN
1 Đợt 1 15 ngày kể từ ngày giữ chỗ 15%
2 Đợt 2 30 ngày kể từ Đợt 1 5%
3 Đợt 3 đến 11 Mỗi đợt cách nhau 30 ngày 1%
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
4 Đợt 12 30 ngày kể từ Đợt 11 1% + VAT 30%
5 Đợt 13 đến 36 Mỗi đợt cách nhau 30 ngày 2%
6 Đợt 37 Dự kiến bàn giao căn hộ 17% + 2% PBT
7 Đợt 38 Thông báo nhận GCNQSD 5%
TỔNG CỘNG 100% + 2% PBT

Lưu ý:

+ Phương thức thanh toán sớm 15% được chiết khấu 0,5%

+ Phương thức thanh toán sớm 50% được chiết khấu 1%

+ Phương thức thanh toán sớm 70% được chiết khấu 1,5%

THANH TOÁN THEO THỜI GIAN

STT ĐỢT THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
SỐ TIỀN THANH TOÁN
1 Đợt 1 15 ngày kể từ ngày giữ chỗ 15%
2 Đợt 2 30 ngày kể từ Đợt 1 5%
3 Đợt 3 đến 11 Mỗi đợt cách nhau 30 ngày 1%
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
4 Đợt 12 30 ngày kể từ Đợt 11 1% + VAT 30%
5 Đợt 13 30 ngày kể từ Đợt 12 65%
6 Đợt 14 đến 37 Mỗi đợt cách nhau 30 ngày
7 Đợt 38 Thông báo nhận GCNQSD 5%
TỔNG CỘNG 100% + 2% PBT

Nội dung đang được cập nhật.